About

Deze blog is gemaakt voor de publicatie van filosofische theorieën. De theorieën zijn mede gebaseerd op recente inzichten vanuit literatuur op het gebied van algemene wetenschap, psychologie, neurologie, filosofie en economie. De combinatie van deze kennis en de aantrekkingskracht tot het filosoferen en het combineren van deze ‘kennis’ geven nieuwe inzichten die anoniem gedeeld worden via deze blog. De voornaamste doelen van deze blog zijn het bundelen van teksten, het delen van nieuwe inzichten en het verkrijgen van inzichten vanuit reacties die men aanreikt.