Coronahysterie

Deze blog plaatst de situatie rondom het coronavirus in perspectief om te concluderen dat de coronamaatregelen onnodig, onethisch en zeer schadelijk zijn. Laat de informatie op u inwerken en raadpleeg de bronnen via de links.

 

Hoeveel mensen overlijden er doorgaans per dag in Nederland?

Tussen 2016 en 2020 overleden er in Nederland gemiddeld 414 mensen per dag (zie sterftetabellen CBS), inclusief ‘oversterfte’. Van 10 maart t/m 30 april van 2020 overleden er gemiddeld 99 mensen per dag met corona (zie RIVM), en in mei van 2020 overleden er gemiddeld 27 mensen per dag met corona (zie RIVM). Tijdens virusseizoenen is het gebruikelijk dat het gemiddelde sterftecijfer wat wordt overstegen (zie volgende alinea), waarna veelal een periode van ‘ondersterfte’ volgt. In juni en juli van 2020 (week 23 t/m 31) zijn er gemiddeld 377 mensen per dag overleden (zie sterftetabellen CBS).

 

Hoeveel mensen sterven er aan een gemiddeld griepseizoen in Nederland?

In de afgelopen 5 griepepidemieën was er een gemiddelde oversterfte van 6.443 per seizoen (zie RIVM). Het griepseizoen van 2017/2018 telde een geschatte oversterfte van 9.444 (zie RIVM). Tijdens het griepseizoen van 2019/2020 was er een oversterfte van slechts 404 (dit is opmerkelijk weinig) en tijdens het coronaseizoen van 2020 zijn er (op het moment van schrijven, 22-8-2020) 6.195 sterfgevallen met corona vastgesteld (zie Worldometers).

 

Is het coronavirus veel schadelijker voor de longen dan de griep?

In 2016 en 2018 worstelden ziekenhuizen door heel Nederland met de beddencapaciteit door griepgolven (‘ziekenhuizen puilden uit’, zie het AD). Opvallend veel jonge gezonde mensen belandden toen op de intensive care met ‘kapotte longen’ (zie het AD), waar zij werden behandeld aan een hartlongmachine (een machine die de functies van de longen overneemt). Gewone behandeling middels beademing was niet genoeg. Patiënten verbleven gemiddeld 10 dagen tot een maand op de intensive care. Ook de spoedeisende hulp had het druk vanwege de vele grieppatiënten met benauwdheidsklachten, en ook ziekenhuispersoneel werd getroffen (zie het AD).

 

Wie zijn kwetsbaar voor het coronavirus?

Uit de statistieken bleek al vroeg dat voornamelijk (hoog)bejaarden met onderliggende aandoeningen (zoals hart- en vaatziekten, kanker, obesitas etc.) risico lopen om op een nare wijze getroffen te worden door het coronavirus (zie RIVM), zoals ook door een griepvirus. Volgens de laatste beschikbare rapporten (op het moment van schrijven 20-8-2020) zijn er 46 Nederlandse patiënten onder de vijftig overleden met corona, en zijn er 70 coronapatiënten overleden onder de zeventig zonder onderliggende aandoeningen (zie weekrapportage RIVM).

Op basis van de beschikbare cijfers in april concludeerden onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) al dat de ‘lockdown kan worden opgeheven voor mensen onder de vijftig’, omdat de kans dat mensen onder de vijftig aan corona overlijden ‘extreem klein’ is (zie Radar Avrotros).

 

Hoe kan de bevolking van Nederland groepsimmuniteit opbouwen met zo min mogelijk slachtoffers?

Uit de statistieken van de bevolkingsopbouw blijkt dat 60% van de bevolking jonger is dan 50 jaar (zie CBS), en wanneer zo’n 60% van de bevolking immuun is, is groepsimmuniteit bereikt (zie NOS). Door de gezonde beroepsbevolking onder de vijftig zo snel mogelijk groepsimmuniteit op te laten bouwen, kunnen ouderen beschermd worden. Het opbouwen van groepsimmuniteit was de gekozen strategie die de Minister-President vanuit het torentje aankondigde (zie de toespraak van de Minister-President vanuit het torentje), maar waarvan hij later in de tweede kamer beweerde dat hij geen toespraak over groepsimmuniteit had gehouden. Hij zei letterlijk ‘ik weet niets van een toespraak over groepsimmuniteit, die heb ik niet gehoord’ en ‘ja voorzitter, nogmaals, ik heb geen toespraak gehouden over groepsimmuniteit’.

 

Zouden er meer coronadoden zijn zonder lockdown?

Om de verspreidingssnelheid van het coronavirus te meten gebruikt het RIVM de reproductiefactor (R0). Deze factor geeft het gemiddeld aantal mensen dat besmet wordt door een besmet persoon. Het verlagen van de reproductiefactor tot onder de 1 was het doel van het RIVM (vandaar de stippellijn in de grafiek), omdat bij een reproductiefactor lager dan 1 de verspreiding niet zo snel verloopt.

Uit de weekrapportage van het RIVM van 18 augustus 2020 (zie pag. 28) blijkt dat de reproductiefactor rond 15 maart 2020 (de dag waarop de anderhalve-meter-regel in werking trad en de horeca en scholen gesloten werden) al was gedaald naar 1 en nog dalende was. De afname van de verspreiding van het coronavirus was dus geen gevolg van deze maatregelen.

 

Wat zijn de gevolgen van de coronamaatregelen?

De Nederlandse economie kromp in het tweede kwartaal van 2020 met 8,5% (zie CBS) (om dit in perspectief te plaatsen, in 2009 van de financiële crisis kromp de economie met 3,9% (zie CBS)). De werkeloosheid in Nederland zal volgens De Nederlandse Bank (DNB) oplopen tot rond de 700.000 werkelozen indien er geen tweede lockdown komt (zie Parool), en kan oplopen tot 1,5 miljoen werkzoekenden in de komende jaren. Ingeval van een tweede lockdown loopt het werkeloosheidspercentage volgens het Centraal Planbureau op naar 10% in 2021 (zie CPB). De gevolgen van de economische krimp die de coronamaatregelen nu al hebben veroorzaakt zullen nog tot tien jaar merkbaar zijn (zie CPB).

Door het stopzetten van de reguliere zorg om alleen coronapatiënten te behandelen zijn er in maart en april weliswaar zo’n 20.000 levensjaren van coronapatiënten gered, maar heeft het stopzetten van de reguliere zorg ertoe geleid dat er tussen de 100.000 en 400.000 levensjaren verloren zijn gegaan (zie de Volkskrant en onderzoek Gupta). Operaties van patiënten met andere ziekten (zoals hart- en vaatziekten en kanker) werden uitgesteld. In de komende jaren zullen er alleen al zo’n 500 extra vrouwen overlijden aan borstkanker als gevolg van de maatregelen (zie het AD).

De kans is groot dat er in de tweede helft van 2020 wereldwijd gemiddeld 6.000 extra kinderen per dag aan honger overlijden als gevolg van de maatregelen (zie Unicef). Er zullen dit jaar naar schatting 121 miljoen extra mensen verhongeren als gevolg van de maatregelen (zie WFP), terwijl het coronavirus zelf wereldwijd minder dan 1 miljoen mensen het leven kostte (ruim 800.000 op het moment van schrijven, 23-8-2020).

Ook een grote groep Nederlandse artsen zien de schade die de maatregelen aanrichten. Zij schrijven ‘Wij, een grote groep artsen, menen dat het bij wet vastleggen van de coronamaatregelen meer schade aanricht dan goed doet’. Lees de brandbrief, ondertekend door honderden artsen en medische professionals (zie brandbrief).

 

De huidige en toekomstige coronamaatregelen

De reeds opgelegde maatregelen (sinds maart 2020) zijn voor menigeen bekend, zoals het gedwongen sluiten van bepaalde sectoren (waaronder de horeca en de cultuursector), het sluiten van de reguliere zorg, de anderhalve-meter-plicht, het verbod op ‘samenscholing’, het verplichten van niet-werkende mondkapjes in het openbaar vervoer en het uitschrijven van forse boetes inclusief strafblad bij het overtreden van deze maatregelen.

De huidige Minister van Volksgezondheid spreekt regelmatig over de door hem gewenste maatregelen, zoals verplichte quarantaine op basis van vermoedens en verplichte deelname aan bron- en contactonderzoek (zie NOS). Tevens pleit hij voor verplichte anticonceptie voor vermoedelijke ‘onmachtige ouders’ (zie NOS).

De spoedwet heeft als doel om de ingrijpende maatregelen wettelijk vast te leggen, zoals het wettelijk maken van de anderhalve-meter-plicht en het normaliseren van inspectie ‘achter de voordeur’, waarbij agenten de bevoegdheid krijgen om zonder uw toestemming uw woonkamer te betreden om te inspecteren op basis van vermoedens (zie consultatieversie van de spoedwet). De Minister-President zei tijdens de persconferentie van 18-8-2020: ‘En wat dat nieuwe advies ons leert, is dat het vooral misgaat in de privésfeer, achter de voordeur en in zaaltjes’ (zie tekst persconferentie). Dit duidt erop dat er wordt toegewerkt naar het normaliseren van inbreuk op het huisrecht. Op het overtreden van de spoedwet staat een verhoogde geldboete of een gevangenisstraf.

Het draaiboek van het RIVM spreekt van quarantainekampen (quarantainefaciliteiten) voor vermoedelijke besmette personen (zie hoofdstuk 6.9 en bijlage 9). De kampen bevinden zich op enige afstand tot andere bebouwing, met 24-uurs bewaking om betreding en verlating van het quarantainekamp zonder toestemming van de verantwoordelijke ‘medicus’ te voorkomen (vermoedelijke besmette personen mogen niet ontsnappen). De quarantainekampen kunnen overzichtelijk afgegrendeld worden en de bewaking kan te allen tijde een beroep doen op de politie.

Gezien de trend waarin landen maatregelen van elkaar overnemen, is het van belang om enig inzicht in te hebben in de maatregelen die elders genomen worden. Zo is in België de avondklok ingevoerd (zie Telegraaf) en is er een voorstel ingediend voor verplichte thuisquarantaine met een enkelband (zie Nieuwsblad). In Duitsland wordt gedreigd met uithuisplaatsing van kinderen die mogelijk met een besmet kind in aanraking zijn geweest, waarbij het kind vervolgens onder dwang in een afgesloten ruimte terechtkomt (zie Telegraaf). De Australische Minister-President heeft aangegeven dat de injectie van het coronavaccin voor Australiërs ‘zo verplicht zal zijn als het maar kan’ (zie Fortune). Nieuw-Zeeland maakt reeds gebruik van het soort quarantainekampen die het RIVM beschrijft in het draaiboek, welke worden bewaakt door het leger (zie The Guardian).

 

Conclusie

Het is duidelijk dat dit coronavirus een soortgelijk risico veroorzaakt als een doorsnee griepgolf. Als we kijken naar dodenaantallen, de situatie in ziekenhuizen, het ziektebeeld en de kwetsbaarheid van (hoog)bejaarden, zien we nagenoeg dezelfde situatie als in 2016 en 2018. De ingrijpende maatregelen (zoals de anderhalve-meter-regel en het sluiten van scholen en horeca) zijn pas genomen toen het virus zich al amper verspreidde. Tevens hebben deze coronamaatregelen een ongekende schade veroorzaakt aan de economie, aan de volksgezondheid, aan de wereldwijde welvaart, et cetera. En de opgelegde maatregelen worden alsmaar heerszuchtiger, terwijl deze op geen enkele wijze in verhouding staan tot de situatie. Regels zoals de anderhalve-meter-plicht, het verbod op samenscholing, verplichte thuisquarantaine, vaccinatieplicht, het normaliseren van inspectie achter uw boekenkast en gedwongen opsluiting in zwaarbewaakte quarantainekampen, geven een toekomstbeeld die te allen tijde voorkomen dient te worden.

Filoso.nl – copyright ©

 

Bronnen

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70895ned/table?fromstatweb

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken

https://www.rivm.nl/monitoring-sterftecijfers-nederland

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/netherlands/

https://www.ad.nl/gezond/griepgolf-treft-veel-mensen-die-anders-nooit-ziek-zijn~aae8e106/

https://www.ad.nl/binnenland/ziekenhuizen-puilen-uit-van-de-grieppatienten~ab5eb9e0/

https://www.ad.nl/tilburg/griepgolf-treft-vooral-personeel-in-tilburgs-ziekenhuis~a6c31a3e/

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/grafieken

https://www.rivm.nl/archief-weekrapportages-covid-19-in-nederland

https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/lockdown-kan-worden-opgeheven-voor-mensen-onder-de-vijftig/?fbclid=IwAR1CW3Pkrg564gU2f-YD4PSToQYLgyHof3j-EErCPx_9WOEt5PN8_EoJ6cc

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7461BEV/table?fromstatweb

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2327338-50-tot-60-procent-nederlanders-moet-corona-krijgen-voor-groepsimmuniteit.html

https://www.rivm.nl/archief-weekrapportages-covid-19-in-nederland

https://www.cpb.nl/juniraming-2020#

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/33/economie-krimpt-met-8-5-procent-in-tweede-kwartaal-2020

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2010/36/de-nederlandse-economie-2009

https://www.parool.nl/nederland/dnb-700-000-werklozen-in-2021-economie-in-een-klap-vijf-jaar-terug~b8c0d6dc/

https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/CPB-Coronapublicatie-Langdurige-effecten-van-de-coronacrisis-voor-de-arbeidsmarkt.pdf

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/niet-het-virus-maar-wijzelf-veroorzaken-de-grootste-schade~bcbcd45c/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=facebook&fbclid=IwAR1hCDCA7tiRQT94CPZXMpoDx0ACkMGDB8McuownEyoCbeuadF5f8QUPCcU

https://gupta-strategists.nl/storage/files/200521-COVID-goes-Cuckoo.pdf

https://www.ad.nl/binnenland/komende-jaren-ruim-500-extra-borstkankerdoden-door-impact-corona~ab69382c/

https://www.unicef.nl/nieuws/2020-05-13-kindersterfte-kan-met-6-000-kinderen-per-dag-toenemen-door-impact-corona

https://www.unicef.nl/pers/2020-06-12-unicef-corona-dwingt-miljoenen-kinderen-tot-kinderarbeid

https://www.wfp.org/news/new-report-shows-hunger-due-soar-coronavirus-obliterates-lives-and-livelihoods

https://opendebat.info

https://nos.nl/artikel/2343729-de-jonge-verplichte-quarantaine-als-ggd-nauw-contact-met-coronapatient-vermoedt.html

https://nos.nl/artikel/2135331-rotterdamse-wethouder-verplichte-anticonceptie-incompetente-ouders.html#:~:text=De%20Rotterdamse%20jeugd%2D%20en%20zorgwethouder,verplichten%20om%20voorbehoedsmiddelen%20te%20gebruiken.&text=Hij%20deed%20zijn%20uitspraken%20bij,om%20vrijwillig%20anticonceptie%20te%20gebruiken.

https://www.gemeente.nu/content/uploads/sites/5/2020/06/twm_covid-19_consultatieversie.pdf?fbclid=IwAR3DFns0cjNO4iJvlQX49vmrX5A9rwEFFtpvttAzuSmEiNf-Ub0kpCOa4jQ

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2020/08/18/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-18-8-2020

https://lci.rivm.nl/draaiboeken/generiek-draaiboek

https://lci.rivm.nl/sites/default/files/2017-11/Bijlage%209%20Quarantaine%2C%20isolatie%20en%20vervoer.pdf

https://www.telegraaf.nl/nieuws/959773779/gouverneur-hard-optreden-tegen-schenders-avondklok-antwerpen?fbclid=IwAR1Ar9ElL3PCRNqegb-4ojgN7hULo3tWjpKn2BBaMwxGGoyuVk9m38G-_2I

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200723_94774770

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1340352104/corona-kids-mogelijk-uit-huis-geplaatst-in-duitsland?fbclid=IwAR1Ar9ElL3PCRNqegb-4ojgN7hULo3tWjpKn2BBaMwxGGoyuVk9m38G-_2I

https://fortune.com/2020/08/19/australia-astrazeneca-oxford-covid-vaccine-mandatory/

https://www.theguardian.com/world/2020/aug/19/new-zealand-sends-500-military-staff-to-bolster-quarantine-facilities