Coronahysterie – terugblik

Om de massa te misleiden wordt er ingespeeld op emoties (zoals angst voor de dood). Voor de massa wegen emoties namelijk zwaarder dan feiten en cijfers, omdat emoties als vanzelf komen (niets is besmettelijker dan emoties), terwijl rationeel nadenken inspanning en tijd kost. Zo is de menigte sinds maart 2020 in een emotionele angstpsychose gebracht, opdat het rationele denkvermogen uit de menigte verdween. Toch hier nogmaals de feiten en cijfers (die sinds mei 2020 al voldoende beschikbaar waren). Let op: deze cijfers hebben voornamelijk betrekking op de ‘oorspronkelijke variant’.

Met de uitgevoerde ‘maatregelen’ is het leven van 99,8% van de mensen drastisch beperkt (met alle gevolgen van dien), voor een sterftekans van 0,2% (IFR = 0,15% – 0,23%, zie Stanford University en WHO).

De 0,2% zijn mensen met een gemiddelde leeftijd van zo’n 83 (zie figuur 10B van de weekrapportage RIVM van 5 april), terwijl de gemiddelde levensverwachting van een mens 82 is. Tevens heeft 95% van die 0,2% zware onderliggende ziektes (zie het CDC). Kortom: de doodsoorzaak is ouderdom in combinatie met onderliggende ziektes, met de ‘onzichtbare vijand’ als de laatste druppel die de emmer doet overlopen.

Tot nu toe zijn er in NL 253 overledenen onder de 70 zonder onderliggende ziektes (zie tabel 29 van de weekrapportage RIVM van 5 april). In NL wonen ruim 15 miljoen mensen jonger dan 70, dus in het scenario dat zij allemaal gezond zouden zijn is het percentage gezonde overledenen jonger dan 70 zo’n 0,0017% (1 op 59.277). Let op: als bijvoorbeeld een derde van die 15 miljoen mensen zware onderliggende ziektes zouden hebben gaan we uit van 10 miljoen gezonde mensen onder de 70 en zou het overlijdenspercentage uitkomen op zo’n 0,0025% (1 op 39.526). Kortom: van de gezonde mensen onder de 70 is 0,00% overleden (afgerond op twee decimalen achter de komma).

Op 5 juli 2021 waren er 1000 mensen in NL die een jaar lang klachten hebben gehad (zie RTL) van de 960.000 mensen die op 3 juni 2020 al antistoffen hadden (5,5% van 17.480.000, zie RTL). De kans op een jaar lang klachten is dan zo’n 0,1% (1000 / 960.000), nog zonder de mensen mee te rekenen die een ‘besmetting’ opliepen tussen 3 juni 2020 en 5 juli 2020. Let op: het cijfer 100.000 mensen met ‘langdurige’ klachten is misleidend. Volgens het RIVM gaat het bij langdurige klachten om ‘enkele weken’, maar soms (!) om meerdere maanden (zie RIVM), terwijl ‘enkele weken’ niet uitzonderlijk is bij een verkoudheidsvirus.

Het griepseizoen 2016/2017 telde een geschatte sterfte van 7.503 en 2017/2018 een geschatte sterfte van 9.444 (zie RIVM). Een gemiddeld seizoen van de ‘onzichtbare vijand’ telt 11.040 sterfgevallen (22.080 op 8 april 2022 / 2 seizoenen). Let op: de griep is sinds maart 2020 op miraculeuze wijze min of meer verdwenen uit de statistieken (zie RIVM).

In NL is er sprake van hevige vergrijzing, waardoor het niet vreemd is dat het aantal overlijdens door verkoudheidsvirussen in absolute aantallen elk jaar oploopt. Dit komt doordat sinds 2010 het aantal 65-plussers onder de bevolking met zo’n 863.000 personen is toegenomen. Gezien de overlijdens in percentages per leeftijdscategorie is er niets aan de hand (zie onderstaande cijfers en CBS sterftetabellen). Let op: bij de onderstaande cijfers is gekeken naar 2020. Dit was het paniekjaar en toen was de naald nog niet gezet (oversterfte door de naald kan een vertroebeld beeld geven).

Tussen 1995 en 2005 overleed jaarlijks tussen de 11,6% en 12,9% van de 80-plussers. In 2020 slechts 11,3%.

Tussen 1995 en 2010 overleed jaarlijks tussen de 4,4% en 5,4% van de 65-plussers (incl. 80-plussers). In 2020 slechts 4,3%.

Sinds maart 2020 is mensen zoveel angst ingeboezemd, dat sommigen elk kuchje ervaren als het eind van het leven. Maar gezien de feiten en cijfers (die sinds mei 2020 al voldoende beschikbaar waren), is er niets vreemds aan de hand ten opzichte van voorheen. Risico’s in de mate van de ‘onzichtbare vijand’ hebben we voorheen altijd geaccepteerd, zonder spastisch ons volledige leven te wijden aan het ontlopen van de dood.

 

Bronnen:

https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13554

https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm?fbclid=IwAR3-wrg3tTKK5-9tOHPGAHWFVO3DfslkJ0KsDEPQpWmPbKtp6EsoVV2Qs1Q#StateCountyData

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/sterfte

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2022-04/COVID-19_WebSite_rapport_wekelijks_20220405_1156_final.pdf

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5141196/bloedbank-groepsimmuniteit-donor-antistoffen-corona-55-procent

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/long-covid

https://www.rivm.nl/monitoring-sterftecijfers-nederland

https://www.rivm.nl/griep-griepprik/feiten-en-cijfers

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70895ned/table?fromstatweb